Dolní Vltavice žije

„Dolní Vltavice žije“ je název projektu, který spočívá ve virtuální rekonstrukci původní Dolní Vltavice. Ta zažila pohnuté dějiny včetně odsunu německých a rakouských obyvatel po 2. světové válce a následného zatopení vodami lipenské přehrady. Projekt „Dolní Vltavice žije“ se má stát drobným příspěvkem ke smíření národů a připomínkou pro další generace. I naše děti a vnuci by měli vědět, že v Dolní Vltavici „spí kámen s tváří na věky“ pod vlnami Lipna. V rámci projektu bylo již zhotoveno pracovní video, které je určeno zejména pamětníkům Dolní Vltavice před jejím zatopením, ale rovněž odborníkům z řad historiků, kronikářů a všem, kteří se o historii Dolní Vltavice zajímají.


Zveřejněno: 10/05/2016  -  Zařazeno: Zajímavosti